Textalk ♡ klassisk svensk litteratur

Det var under 1990-talet som vi fick idén att skanna in svensk klassiskt litteratur och göra dessa böcker tillgängliga för synskadade läsare. Projektet drevs i samarbete med Talboks- och punktskriftsbiblioteket och Göteborgs Universitet, som använde textmaterialet i språkforskning. Dessa texter vill vi gärna göra tillgängliga även för dig, så här erbjuder här 53 svenska klassiska romaner för fri nedladdning.

Angenäma problem

I Svensk etymologisk ordbok kan man om ordet angenäm läsa att det har sitt ursprung i tyskans annhemen som betyder något som gärna antages eller mottages. Man finner vidare att annhemen har sina rötter i det urgermanska næmia och fornsvenska næmr som betyder ’som har gode evner til å lære’ (som har god förmåga att lära sig).

Angenämt; något som man gärna tar emot och har god förmåga att lära sig.

Textalk arbetar med teknik och affärsutveckling inom handel och media – två områden som genomgår en (försiktigt uttryckt) omfattande omvandling. Vi finner oss allt som ofta stå inför vad vi kallar angenäma problem; att ha fler arbetsuppgifter än vad vi hinner med.

Vi vill ta oss an mer, vi vill lära oss mer och vi behöver bli fler. Att det är svårt att få jobb på Textalk, eftersom vi är rysligt petiga med vem som eventuellt kan kvala in som medarbetare, är eljest ytterligare ett i raden av angenäma problem som vi angriper med stor frenesi.

Om du, efter att ha begrundat ovanstående och läst lite om oss och vad vi gjort, känner dig kallad att arbeta hos oss, hör av dig. Just nu är vi särskilt intresserade av erfarna programmerare som har erfarenhet av direkt kundansvar.

(se gärna på filmen)

 

Med ivriga hälsningar,
/ Rikard, Textalks vd

Felaktig publicering av Textalks namn i DN-annons

Idag publicerade DN en annons från Den Nya Välfärden där Textalk felaktigt hamnat som undertecknare. Som leverantör av medialösningar prenumererar vi på en mängd tidningar och nyhetsbrev av vitt skilda slag, bl. a. Den Nya Välfärdens tidning och nyhetsbrev. Att vårt namn användes i annonsen är ett misstag som DNV bett om ursäkt för. Textalk står inte bakom texten i annonsen.

Skärmdump på DNV:s ursäkt.
DNV ursäkt

Längs fågelvägen – VD-ord 2015

Uggla

Redan de gamla grekerna hade ett ordstäv för att inte gå över ån efter vatten. Under antiken lär det ha förekommit minervaugglor i sådan mängd att det gav upphov till uttrycket att inte bära ugglor till Aten om det som ansågs onödigt och omständligt. De förde tydligen ett enerverande oljud, alla dessa Athenas fåglar.

Överlikvida bolag blir flitigt uppvaktade av välmenande förståsigpåare som vill bistå med att placera ens kapital till förträfflig avkastning. Jag är ganska van vid svärmeriet och håller mig försiktigt svårflörtad till inviterna. När vi i 2014 års bokslut återigen konstaterade ett sedvanligt resultat på 15-20% fattade vi beslutet att på allvar träda in i rollen som våra egna aktiva kapitalister. För var är det lämpligast att placera sitt förvärv än i de egna produkterna och den egna personalen som årligen genererar tillväxt och innovation? Måhända blevo några placerare modfällda men atenarna gingo muntert vidare helt utan nyfunna ugglor.

Vi stänger sålunda böckerna för 2015 och noterar betydande investeringar i nyutveckling och personal jämte ett förväntat finansiellt nollresultat. Ett medvetet avsteg från tidigare bonuspolicy, som normalt förutsätter minst 15% resultat, gjordes också. Vi är så förvissade om kommande skördar från 2015 års sådd att vi, trots utebliven vinst, valde att dela ut ca 800 000 kr till personalen som decemberbonus.

18 nya medarbetare har rekryterades och vi har nyetablerat affärsområdet Textalk Media som en yster start-up med djupa och stabila rötter i vår etablerade ursprungsverksamhet med taltidningar. Textalk Media har under året också tagit beslutsamma steg mot en tydligare branschnärvaro med deltagande på mässor, seminarier och konferenser. Våra medarbetare har hörts ingjuta nyvunnen framtidstro hos många tidningshus och mediaaktörer under våra resor till bl.a Paris, San Diego, Washington DC, Waasa och Västerås. Under året inträdde också Textalk genom Fredrik Schill som medlem i DAISY Consortium där vi aktivt kan deltaga i att sätta teknisk standard för tillgängliggörandet av texter för människor med läsnedsättning.

På e-handelsfronten behåller vi vår position som Sveriges ledande leverantör av e-handelslösningar. Överlag har våra rekryteringar varit utomordentliga, men jag vill särskilt nämna kundtjänsten för Textalk Webshop som fått förstärkning med flera nya medarbetare. Vårt mål att skapa världens bästa kundtjänst kom avsevärt närmare under 2015. Tekniskt har enorma steg tagits och en ny generation API:er och frontend-tekniker har lanserats. Att migrera en kundbas av storlek som vår till en ny teknisk plattform är en delikat uppgift som vårt utvecklingsteam tagit sig an och utfört med bravur.

Sammantaget är 2015 års utökningar av personal i båda affärsområden Textalk Webshop och Textalk Media våra hittills största kapitalsatsningar – en investering som vi tillsammans med nya och gamla kollegor gör med omissigenkännlig entusiasm och optimism.

På tal om greker och ugglor. Romarna gav kloka råd om att undvika utställandet av nya träd i skogen – lignam in silvam ferre – något som vi också avhöll oss ifrån under året. Vi valde fågelvägen över trädtopparna.

VD har ordet

rikard_sigvardsson

“Omsättningen ökade med 37% och rörelseresultatet hamnade på 6 641 325 vilket är en ökning med 105% från föregående år.”

Tidningar för synskadade – Textalk Media
En vision om att tillgängliggöra all media för synskadade är grunden till Textalk. Startskottet brann av på Chalmers för 35 år sedan, då vår grundare Henryk Rubinstein skapade världens första digitala tidning. Under årens lopp har vi tagit oss an en uppsjö av andra spännande uppgifter, men vårt mål att med teknikens hjälp ge synskadade samma utbud av media som seende, har alltid legat kvar.

I slutet av december 2012 fick vi, av Myndigheten för tillgängliga medier, det för oss mycket hedervärda uppdraget att producera Sveriges samtliga dagstidningar för synskadade. Med vår historia och vårt namn, är det en uppgift som vi är mycket stolta och glada över.
Affärsområdet Textalk Media har genomgått en fantastisk utveckling och tillväxt. Vi har flera nya medarbetare på plats och letar ständigt efter fler. Vid årsskiftet 2013/2014 hade vi anslutit ca 60 av Sveriges ca 200 dagstidningar.

Under 2013 påbörjade vi samarbetet med vår underleverantör Contentra i New Delhi som hjälper oss med bearbetning av redaktionellt tidningsmaterial nattetid. Samarbetet har varit mycket lyckat och har dessutom resulterat i nya samarbetsprojekt. Bland annat utvecklar vi för Contentras räkning en raffinerad mjukvara för arkivering.

– Vi ”insourcar” alltså från Indien 😉

Textalk Webshop – ledande e-handelsleverantör
I slutet av 2013 betjänade vi ca 3800 webbutiker med Textalk Webshop. Trots att två av våra största branschkollegor fusionerade under året, behöll vi och stärkte vår position som Sveriges populäraste e-handelsplattform. Jag är övertygad om att nyckeln till framgång stavas teknisk utveckling i kombination med kundperspektiv. Det kräver uthållighet och långsiktighet – en styrka som Textalk har, både tekniskt och ekonomiskt.

Mycket av utvecklingsresurserna inom Textalk Webshop har under 2013 lagts på skalbarhet, driftsäkerhet, api och nya tekniker för front-end. Dessa investeringar ska ligga till grund för tillväxt i Sverige och på nya marknader under kommande år.

Skräddarsydda lösningar – Textalk Consulting
Inom affärsområdet Textalk Consulting gör vi allt från webbdesign och skräddarsydd systemutveckling till webbprogrammering. Ja, till och med trycksaker och film.

Några projekt som jag särskilt vill nämna; Molway Däck & Fälg som säljer däck och fälg på en skräddarsydd e-handelsplattform med utgångspunkt i vår standardlösning Textalk Webshop. Ett annat tekniskt utmanande och högintressant projekt är eClassical som säljer klassisk musik för nedladdning i 24-bitars FLAC-format. Vi har hjälpt Göteborgs-Posten att bygga en e-handelsportal med noggrant utvalda varor från lokala producenter men också egna produkter såsom arkivbilder. För Aon, världsledande inom försäkringsförmedling, har vi byggt en plattform för att ta fram sajter för gruppförsäkringar.

Textalk Consulting har under 2013 utvecklats till att bli en strategiskt mycket viktig del av Textalk. Samtidigt som vi kan tillgodose kunders särskilda tekniska behov, använder vi också Textalk Consulting som resurs för intern nyutveckling och innovation.

Personal och rekrytering
Vårt viktigaste kapital är vår personal. Under 2013 har vi ökat medeltalet anställda med 10,5 personer. Det är en ökning på 39%. Jag hade dock hoppats på att rekrytera ännu fler under året och vi jobbar alltjämt med att hitta riktigt kompetenta och kreativa medarbetare. Vår urvalsprocess är mycket noggrann och vi väljer bara personer som har det genuina drivet och den tekniska höjd som krävs för att arbeta på Textalk. I gengäld har vi en sällsynt generös personalpolitik med bl.a. goda pensions- och försäkringsvillkor, gratis friskvård och flextid.

Textalk – ett tillväxtbolag
Textalk är ett mångfacetterat IT-bolag och kommer så förbli. Under 2012 tog vi på oss ganska stora investeringskostnader och rekryterade många nya medarbetare. Med Textalks mått blev därför 2012 års rörelseresultat ganska måttfullt, 3 235 861 kr.
Siffrorna för 2013 är en förväntad rekyl på våra tidigare satsningar. Omsättningen ökade med 37% och rörelseresultatet hamnade på 6 641 325 vilket är en ökning med 105% från föregående år.

Framtidsutsikter
Vår goda finanser ger oss fantastiska möjligheter att satsa på nya innovationer samtidigt som vi ständigt förfinar och vidareutvecklar våra etablerade tjänster. Under 2013 har vi lagt både finansiell och teknisk grund för en kraftig expansion under de närmast kommande åren.
Textalk präglas starkt av teknisk iver och framtidstro. Om ett år kommer jag sammanfatta 2014 i ett sådant här vd-ord. Då skall jag berätta vart språngbrädan tog oss. Jag försäkrar dig, det blir mycket långt.

Tillsammans med personal önskar jag dig en riktigt trevlig midsommar!

Rikard Sigvardsson, VD

Att längta till jobbet

fika_tt3

(Bild från 1994 vid Textalks traditionsenliga fredagsfika. Fv. Henryk Rubinstein, Rikard Sigvardsson, Lars Gustavsson och Anders Krigström)

Jag är givetvis part i målet, men Textalk är ett fantastiskt ställe att jobba på. Så här kommer det sig att jag hamnade här:

Henryk Rubinstein grundade Textalk 1987 och anställde min bror Lars som sin första programmerare 1993. Då arbetade Textalk bara med med digitala tidningar för synskadade.

När jag 1994 pluggade humaniora på universitetet fick jag genom Lars kontakt med Henryk. För att dryga ut studiemedlet började jag jobba extra på Textalk. Jobbet bestod i att scanna böcker, köra ocr på bilderna för att sedan granska och rätta texterna.

Jag använde en svartvit scsi-scanner som med 300 dpi läste in sidorna i ett plågsamt makligt tempo. För att överhuvud taget klara av en sådan uppgift utan att förgås av leda var jag tvungen att läsa böckerna. Uppgiften blev givande och jag blev på köpet hyfsat bevandrad i svensk klassisk litteratur.

Henryk startade projektet, helt utan ekonomisk vinning, för att han ville tillgängliggöra dessa texter för synskadade läsare. Texterna skickades också till institutionen för svenska språket där man använde materialet för språkforskning.

Mitt första jobb på Textalk blev alltså att läsa 53 stycken svenska klassiska romaner.

Jag har sedan barnsben varit mycket intresserad av datorer och i mitten av 1990-talet satt jag hemma på kammaren och lärde mig html för att det var så fruktansvärt kul! På en 386:a bestyckad med ett svindyrt Alcatel-modem på 14.4k skapade jag då mina första hobby-hemsidor. Tack vare förstående föräldrar och specifikation på familjens telefonräkning (det var rikssamtal till modempolen på 90-talet) blev jag faktiskt rätt så skicklig. (Mikael Quick och Lars, tack, ni var till ovärderlig hjälp för att komma igång).

Så hände det att Henryk gjorde en satsning på webbutveckling och han anställde mig som webbdesigner på halvtid i april 1997. Jag var givetvis lycklig över att få jobba med mitt största intresse. För administration av våra webbtjänster och hantering av våra digitala tidningar för synskadade anställde Henryk ytterligare en av mina bröder, Svante, på hösten 1997.

Fram till 2000 var det vi tre bröder och Henryk som jobbade på Textalk. Då anställde vi även Oskar och Fredrik. Det är vi tillsammans som idag äger Textalk.

Våra lösningar blev mer och mer populära och vi har sedan dess vuxit organiskt. När jag tog över som vd efter Henryk för snart 4 år sedan var vi ca 20 personer. Idag är vi drygt 40 ärkenördar.

Men, vi behöver bli ännu fler ärkenördar.

Har du älskat teknik sedan barnsben som jag? Har du suttit hemma på kammaren med egna hobbyprojekt när du var tonåring? Brinner du för teknisk utveckling och problemlösning? Då är jag ganska säker på att Textalk passar som din arbetsplats och jag hoppas jag kan be dig skriva ett liknade blogginlägg som detta framöver. 🙂

/ Rikard, Textalks vd